Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Preocupări ale imm-urilor din românia privind responsabilitatea socială în raport cu criteriile modelului european de excelenţă EFQM

Autor:Marieta Olaru, Ghiorghiţă Stoleriu şi Ioana Maria Diana Şandru

JEL:M14

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate socială, modelul european EFQM de excelenţă, sistem de management al calităţii, IMM-uri

Abstract:
Lucrarea pune în valoare o parte din rezultatele unei cercetări pe bază de chestionar, efectuate la nivelul IMM-urilor din România, obiectivele urmărite fiind determinarea măsurii în care aceste întreprinderi îndeplinesc cerinţele modelului european de excelenţă EFQM (European Foundation for Quality Management) referitoare la responsabilitate socială şi determinarea impactului pe care implementarea unui sistem de management al calităţii conform cu standardul ISO 9001 îl are asupra gradului de îndeplinire a cerinţelor respective. Cercetarea s-a efectuat în perioada 2007 – 2010, la nivelul unui eşantion reprezentativ de IMM-uri din România, fiind prelucrate datele din cele 918 de chestionare completate. A rezultat că IMM-urile din România au preocupări mai ales în ceea ce priveşte reducerea şi prevenirea riscurilor privind sănătatea şi securitatea ocupaţională. În schimb, IMM-urile sunt mai puţin preocupate de: implicarea activă în viaţa comunităţii, evaluarea percepţiei comunităţii privind impactul social al organizaţiei şi utilizarea unor indicatori de performanţă referitori la acest impact. Pe de altă parte, s-a stabilit că implementarea unui sistem de management al calităţii conform cu standardul ISO 9001 a avut un impact pozitiv asupra capacităţii IMM –urilor din România de a îndeplini criteriile modelului EFQM de excelenţă referitoare la responsabilitate socială
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert