Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii in viziunea comitetului pentru standarde internaţionale de contabilitate

Author:prof. Serban Petre

JEL:

DOI:

Keywords:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert