Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Sesiunea ştiinţifică studenţească: “Comerţul, turismul şi managementul producţiei agroalimentare, în strategia dezvoltării durabile a judeţului Buzău” - 25 Aprilie 2001

Author:Lupulescu Adrian şi Burhală Marius

JEL:

DOI:

Keywords:

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert