Amfiteatru Economic
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Business si Turism
Ultimul numar


Aparitie trimestriala


ISSN Print: 1582-9146
ISSN Online: 2247–9104


Revista AMFITEATRU ECONOMIC este clasificata de catre Consiliul Național al Cercetării Ștințifice (CNCS) in categoria A.

        Journal Metrics

        Thomson Reuters
         Factor de impact: 2015 - 0,564
                                      2014 - nu i s-a calculat
                                      2013 - 0,838
                                      2012 - 0,953
                                      2011 - 0,757
                                      2010 - 0,320
        H-Index: 11 (20 iunie 2015)

        Scopus
        SCImago Journal Rank (SJR): 2014 - 0,227
                                                          2013 - 0,230
                                                          2012 - 0,198
                                                          2011 - 0,187
                                                          2010 - 0,110
        H-Index: 9 (20 iunie 2015)


        Rata de respingere: 2014 - 68,03%
                                        2013 - 72,44%

O aparitie inedita pentru cadrele didactice si cercetatori la Editura ASE: A concepe, a redacta și a publica un articol științific. O abordare în contextual cercetării economice. Lucrarea a fost realizată de Vasile Dinu, Gheorghe Săvoiu și Dan-Cristian Dabija, profesori cu o remarcabilă performanță academică și mai ales, cu o valoroasă experiență în activitatea de evaluare a lucrărilor ștințifice pentru reviste internaționale de mare prestigiu. Lucrarea constituie o premieră pentru literatura economică de la noi și reflectă un efort intelectual de excepție pentru a pune la îndemâna doctoranzilor, cercetătorilor și cadrelor universitare aflate în competiția de a publica în reviste cât mai bine cotate scientometric un instrument conceptual de lucru, cu o valoare pragmatică incontestabilă Pentru amanunte intrați pe linkul site-lui Repere ale cercetării economice.

Cartea se poate procura de pe site-ul Editurii http://editura.ase.ro/ dar si de la Libraria ASE


Editura ASE
Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti, Romania, Cod 010374
Telefoane: 021.319.19.00 int. 401, 146
Fax: 319.18.99
Email: editura@ase.ro
Site: www.ase.ro

Contact: e-mail amfiteatru@amfiteatrueconomic.ro

Lucrarile se pot trimite pe aceasta pagina

designed by Soft Expert & hosted by Host Expert