Amfiteatru Economic
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Business si Turism
Ultimul numar


Aparitie trimestriala


ISSN Print: 1582-9146
ISSN Online: 2247–9104


Revista AMFITEATRU ECONOMIC este clasificata de catre Consiliul Național al Cercetării Ștințifice (CNCS) in categoria A.

        Journal Metrics

        Thomson Reuters
         Factor de impact: 2015 - 0,564
                                      2014 - nu i s-a calculat
                                      2013 - 0,838
                                      2012 - 0,953
                                      2011 - 0,757
                                      2010 - 0,320
        H-Index: 11 (20 iunie 2015)

        Scopus
        SCImago Journal Rank (SJR): 2014 - 0,227
                                                          2013 - 0,230
                                                          2012 - 0,198
                                                          2011 - 0,187
                                                          2010 - 0,110
        H-Index: 9 (20 iunie 2015)


        Rata de respingere: 2014 - 68,03%
                                        2013 - 72,44%

Unitatea Executivă de Finanțare a Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) a premiat articolele publicate în anul 2014 din revista Amfiteatru Economic ca urmare a încadrării acesteia în Quartila 2 din Thomson Reuters Web of Science (zona galbenă), conform pachetului de informații privind premierea.

În total, în anul 2014 și 2015, au fost premiate 53 de articole, respectiv 160 de autori.


Editura ASE
Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti, Romania, Cod 010374
Telefoane: 021.319.19.00 int. 401, 146
Fax: 319.18.99
Email: editura@ase.ro
Site: www.ase.ro

Contact: e-mail amfiteatru@amfiteatrueconomic.ro

Lucrarile se pot trimite pe aceasta pagina

designed & hosted by Soft Expert