Amfiteatru Economic
Academia de Studii Economice din Bucuresti
Facultatea de Business si Turism
Ultimul numar


Aparitie trimestriala


ISSN Print: 1582-9146
ISSN Online: 2247–9104


Revista AMFITEATRU ECONOMIC este clasificata de catre Consiliul Național al Cercetării Ștințifice (CNCS) in categoria A.

        Journal Metrics

        Thomson Reuters
         Factor de impact: 2015 - 0,564
                                      2014 - nu i s-a calculat
                                      2013 - 0,838
                                      2012 - 0,953
                                      2011 - 0,757
                                      2010 - 0,320
        H-Index: 14 (Martie 2017)

        Scopus
        SCImago Journal Rank (SJR): 2015 - 0,497
                                                          2014 - 0,227
                                                          2013 - 0,230
                                                          2012 - 0,198
                                                          2011 - 0,187
                                                          2010 - 0,110
        H-Index: 10 (Martie 2017)
Editura ASE
Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti, Romania, Cod 010374
Telefoane: 021.319.19.00 int. 401, 146
Fax: 319.18.99
Email: editura@ase.ro
Site: www.ase.ro

Contact: e-mail amfiteatru@amfiteatrueconomic.ro

Lucrarile se pot trimite pe aceasta pagina

designed by Soft Expert & hosted by Host Expert